Thursday, October 27, 2016

NA RUBU PAMETI & FROOOM U LA VALETTI/MALTA

Boris Bakal i Bacači sjenki predstavili su dokumentarni filmski projekt i istraživanje "Na rubu pameti" i svoj program filmskog opismenjavanja Frooom na interkulturalnom okupljanju u La Valetti na Malti.

Preko 1000 kulturnih radnika i aktivista iz svih zemalja mediterana predstavili su svoje projekte i aktivnosti, a ostvarene su brojne nove suradnje, isplanirane razmjene znanja, projekata i stručnjaka.

Bacači sjenki će uskoro početi, zahvaljujući kontaktima ostvarenim na Malti, novi projekt u Jordanu i Danskoj.

@AnnaLindh #MedForum2016
 

No comments: