Wednesday, October 22, 2014

ZIDNE NOVINE/WALL DISPLAYS: MAPIRANJE VREMENA - by Barbara Majnarić & Karla Paliska

  Što: Zidne novine/Zagreb Parafernalije
Kada: listopad/studeni 2014

Nagrađivane dizjanerice, vizualne umjetnice i medijske istraživačice Barbara Majnarić i Karla Paliska su kroz više mjesečno istraživanje u gradu Zagrebu te sakupljanje intimnih prostornih narativa ostvarile zanimljivu ediciju Zidnih Novina te zanimljivo vizualno mapirale vrijeme u sakupljenim i odabranim pričama.

O svom radu one govore:
"MAPIRANJE NARACIJSKOG VREMENA!
Zamolile smo građane koji stanuju u okolici kaslića Zidnih novina da si ukradu trenutak dokolice, pretraže svoja sjećanja vezana za zadane prostore (Britanski trg, Trg žrtava fašizma, Vlaška,Tratinska, Cerska, Vlaška,Primorska ulica i ulica Republike Austrije) i sjećanja pretvore u priču. Mi smo promatrale vremena misaonih jedinica unutar narativa kako bi dobile mapu naracijskog vremena.

Pretvaranje sjećanja u priču proces je u kojem se više elemenata dodaje i oduzima. Oduzimaju se neke slike, emocije, želje i misli, a dodaje se struktura - narativni razvoj. Sjećanje nema jasnu strukturu, ono je skup nepovezanih događaja u nekom vremenu i prostoru, dok narativ ima svoj početak, zaplet, vrhunac i kraj. Kod pretvorbe sjećanja u narativ izabiru se samo fragmenti, događaji koji bi priči dali koherentnost i smjer, a umu se daje iluzija uzročnosti i reda. Svaki narativ je uzročno-posljedična veza događaja u nekom vremenu i prostoru.
Razlika između sjećanja i narativa je i u načinu doživljavanja vremena. Sjećanju pripada fenomenološko, a narativu naracijsko vrijeme. Naracijsko vrijeme definirano je narativnom linijom sastavljenom od više narativnih točaka (događaja). "


_______________________________________________________