Thursday, November 22, 2012

„Through the roadblocks: realities in raw motion“ u Limassolu

Platforma Bacači sjenki od 22. do 26. studenog sudjeluju na konferenciji i kulturnoj manifestaciji „Through the roadblocks: realities in raw motion“ u Limassolu.

U okviru ovog višegodišnjeg međunarodnog projekta Bacači su ostvarili i jednu ediciju Zidnih Novina „Varosha/Famagusta: Damnatio Memoriae“ (2011.)
Međunarodna umjetnička i produkcijska platforma Bacači sjenki nastavljaja uspješno međunarodno djelovanje i suradnju na Cipru: predstavljanjem na konferenciji i kulturnoj manifestaciji „Through the roadblocks: realities in raw motion“ koja se održava od  22.-26. studenog 2012. u Limassolu, te nastavljanjem snimanja dokumentarno-igranog filma ”Na rubu pameti”, inspiriranog istoimenim romanom Miroslava Krleže.

Osim Katarine Pejović i Borisa Bakala, na konferenciji sudjeluju i Tariq Ali (PK/UK), Gayatri Chakravorty Spivak (IN/US), Antonis Balasopoulos (GR), Guli Silberstein (IL/UK), Yazan Khalili (PS), Nesrine Khodr (LB) i još 30 gostiju iz preko 20 zemalja svijeta.

Prva faza snimanja dokumentarno-igranog filma ”Na rubu pameti“ na Cipru održala se u lipnju ove godine, a na ovom međunarodni projektu suradjuju i: Qendra Multimedija (Prishtinë) Orchestra Stolpnik (Bologna), CZKD (Beograd, Srbija) i Omada one/off (Limasol, Cipar), Mitos (Limassol, Cipar), Lauba (Zagreb) te Kulturni Centar Beograda (Srbija).

Projekt ”Na rubu pameti“ uživa potpore: Europska kulturne fondacija, Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Ministarstvo kulture Cipra i Grada Limassola.

Višegodišnji projekt „Through the roadblocks“ (Kroz cestovne barikade) priprema se i ostvaruje još od 2010. kada su predstavnici Bacača Sjenki (K. Pejović i B. Bakal) prvi put bili na Cipru na poziv naših partnera i počeli tamo pripremati nekoliko zajedničkih akcija i programa. Inicijator projekta i jedan od voditelja ove konferencije te su-autor programa je Srećko Horvat, dugogodišnji suradnik i nekada predsjednik Udruge Bacači Sjenki.

Projekt se bavi različitim načinima promišljanja, te  umjetničkim pristupima problema blokade (informacija, putovanja, prolaska robe, slobodnog tržišta, puta ideja, političkog mišljenja, itd.) te kroz svoje aktivnosti u protekle dvije godine nudi neka riješenja ili nove poglede na problematiku. Nije čudo što se to događa u državi otoku koja je ratom podijeljena na dva dijela i gdje se ne nalazi već više od 30 godina nikakvo riješenje za prevladavanje ove podijeljenosti.

U okviru ovog višegodišnjeg međunarodnog projekta Bacači su ostvarili i jednu ediciju Zidnih Novina „Varosha/Famagusta: Damnatio Memoriae“ (2011.) koja će se također multimedijalno predstaviti na Cipru.

Osim multimedijalne prezentacije ovog projekta u Zagrebu koji na višerazinski način nudi priču o Cipru i tragediji grada Famaguste, fotografije ove edicije Zidnih Novina BS biti će u engleskom i grčkom prijevodu izložene u Galeriji Sveučilišta u Limassolu.

Projekt "Varosha/Famagusta: Damnatio Memoriae", višeslojno i nelinearno razvija, na sedam panoa izloženih u sedam kaslića Zidnih Novina u gradu Zagrebu, različite pristupe povijesti Ciparskog političkog problema – podvojenosti i animoziteta izmedju Ciparskih Grka i Turaka. Okupacija sjevernog dijela otoka kod Turaka je vidjena kao oslobadjanje.

BS su sve te različite moguće interpretacije, skrivanja ili manipulacija činjenica uzeli u obzir, a dodali su i mogući utopijski okvir.

Naime BS su jukstaponirali Ciparsku tragediju manjim ili većim tragedijama grada Zagreba, Hrvatske i Jugoslavije, ne bi li dali vanjski pogled, često posve nesvijestan postojanja drugih, na sam Ciparski tijek stvari.

Na kraju treba spomenuti da je u jedan od kaslića Zidnih Novina BS postavljena kronologija koja ne seže samo u prošlost nego anticipira budućnost Cipra povezanu, ni manje ni više, sa projektom udruge NeMe, njihovih ciparskih kolega iz udruge Omada One/Off i Bacača sjenki s isprepletenim, s mogućim, stvarnim ili izmišljenim inicijativama za promišljanje egzodusa Grka i Turaka sa svojih podvojenih enklava ovog prekrasnog otoka i poviješću opterećene zemlje.

Suradnici na ediciji: Boris Bakal, Nikolas Defteras, Maria Kyriakou, Katarina Pejović, Mare Šuljak.
Projekt „Through the roadblocks“ (Kroz cestovne barikade) podupiru: Cyprus Ministry of Education and Culture, Cyprus University of Technology, Embassy of Israel in Cyprus, Australia Council of the Arts, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Roberto Cimetta fund
- See more at: http://www.civilnodrustvo.hr/index.php?id=72&tx_ttnews[tt_news]=4379&cHash=35b5987af7efdc46463a90511b624824#sthash.c8rzJoAC.dpuf

No comments: