Wednesday, May 13, 2015

NOVOSTI BACAČA SJENKI

Udruga Bacači sjenki je korisnik/ica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.
Our donors: 
***for english version please click HERE!

***godišnji izvještaj Bacača sjenki za 2013. OVDJE!

***godišnji izvještaj Bacača sjenki za 2012. pogledajte OVDJE!

***godišnji izvještaj Bacača sjenki za 2011. pogledajte OVDJE!

_______________________________________________________Udruga Bacači Sjenki
Zagreb
Bosanska 10/II
OIB 42280412184
U Zagrebu, 06. svibnja 2015.
Ur. br. 3-5/2015
Na temelju čl. 6. st 4. Statuta Udruge Bacači sjenki, raspisuje se
Natječaj za radno mjesto
Voditelj/ica ureda Udruge Bacači Sjenki
- 1 izvršitelj- radni odnos

Opis radnog mjesta (osnovno):

Voditelj/ica ureda (vođenje poslovnog i financijskog poslovanja Poslodavca, koordinacija projekata, komunikacija sa suradnicima projekata, pisanje ugovora i provjera poslovnih, autorskih i drugih ugovornih suradnji/ugovora, vođenje urudžbenog zapisnika Poslodavca, pisanje i provjera izvještaja projekta, izvještaja donatorima za institucionalne podrške te drugi poslovi prema poslovniku rada i radnim dogovorima na tekućoj bazi)

Uvjeti radnog mjesta:
- minimalno završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ili integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij, odnosno završen studij i stečena VSS prema ranijim propisima
- aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu te poznavanje još jednog svjetskog jezika
- poznavanje rada na računalu (Word, Excel, PowerPoint)
- iskustvo u vođenju financijskog i administrativno-pravnog poslovanja Poslodavca
- sposobnosti za suradnju, uspješno ustrojavanje, djelotvorno koridiniranje programa i projekata organizacije te suradnju
- sposobnost koordinacije, poznavanje i razumijevanje umjetničkih i kulturnih projekata posebice u nezavisnom kulturnom sektoru
- želja za timskim radom, učenjem i usavršavanjem vlastitih sposobnosti

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- motivacijsko pismo,
- relevantnu diplomu, sukladno uvjetima (ovjerena preslika),
- uvjerenje o nekažnjavanju, izvornik ne stariji od mjesec dana,
- izvadak iz e-radne knjižice koji dokazuje radno-pravni status prijavitelja

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i navedenih u uvjetima natječaja. Nakon testiranja bit će obavljen i intervju sa kandidatima koji su odabrani u uži izbor.

Kandidati koji su izabrani u uži izbor bit će putem e-maila biti obaviješteni o mjestu održavanja testiranja koje će se održati dana 23. svibnja u Zagrebu od 10-12h. Ako kandidati ne pristupe testiranju, smatrat će se da su povukli prijavu. Identičan je uvjet predviđen i za provedbu intervjua na koji će biti pozvani izabrani kandidati. Intervjui će biti održani 26, 27 ili 28. svibnja u skladu s kandidatima dogovorenom rasporedu.

Prijave se zaprimaju elektroničkim putem na e-mail adresu bacaci.sjenki@gmail.com.

Dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 7 radnih dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Udruge Bacači Sjenki, zaključno s četvrtkom 21. svibnja.

Zaprimamo (prihvaćamo) pošiljke poslane 21. svibnja 2015. do ponoći.
Udruga Bacači Sjenki,
Martićeva 44/II,
10 000 Zagreb,
s naznakom "Za natječaj za Voditelja/icu ureda Udruge Bacači Sjenki".
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Tuesday, May 5, 2015

BRUJANJE GRADA BJELOVAR: EPIZODA TEK


O čemu bruji Bjelovar? O čemu sanja? Što zaboravlja i čega se boji?

Osam godina nakon gostovanja s neponovljivom Expozicijom - Bacači sjenki posjećuju Bjelovar s novim doživljajem javnog gradskog prostora - izvedbenim predavanjem Brujanje grada.

U tjednu tijekom kojeg europski gradovi mahom slave 70. obljetnicu oslobođenja od nedemokratskih okupatora, Bacači sjenki demokratski zauzimaju jedan javni prostor u Bjelovaru i daju ga na uvid posjetiteljima bjelovarskog BOK Festa - a prije svega stanovnicima ovoga grada.

U samo nekoliko stotinjaka minuta bjelovarska publika imat će priliku probrujiti svojim gradom i njegovim povijesnim mijenama, spornim pitanjima, podjelama, prenamjenama i urbanim legendama.

Pozivamo sve koji znaju nešto o Bacačima, ali i o Bjelovaru, da nam se pridruže u nedjelju navečer u Sokolani II. i da zajedno s nama kroz raspravu, igru i anegdote izgrade jednu složeniju priču o Bjelovaru, njegovoj prošlosti i sadašnjosti. Centar ove priče je jedno bjelovarsko raskršće pravaca koje se krije iza kratice T.E.K.

O kojem se prostoru radi saznajte u nedjelju 10. svibnja u 20 sati (Sokolana II, Petra Zrinskog 2).

Sudjeluju: Boris Bakal, Jelena Mesar,  Dora Kokolj, Anja Pletikosa, Nikolina Butorac, 
Sandra Uskoković, Nikša Marinović, Veno Mušinović, Vedran Senjanović  (Nikolina Komljenović, Vesna Mačković, Leo Vukelić).

Uz potporu BOK Festa, Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar te Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Program je ostvaren i iz sredstava Zaklade kultura Nova  - za razvoj regionalne platforme Urban Hum.

Posebne zahvale za pomoć pri istraživanju Gradskom muzeju Bjelovara i gospodinu Mladenu Medaru, Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture u Bjelovaru i gospodi Milanu Pezelju te Kreši Karlu te Državnom arhivu u Bjelovaru i gospodinu Željku Pleskaltu.

Hvala također i gospodinu Alfiju Kabilju, Dragi Mlinarecu, grupi MI, grupi Let 3, grupi KUD Idijoti te grupi Partibrejkers za dopuštenje izvođenja njihovih pjesama.